Víkendové retro: T435.0508 Elektrizace železnic

Dnes, kvůli přetíženosti redakce mimo jakýkoliv plán, si dáme spoustu detailů Malého Hektora. Krásně uvidíme ještě emerické pensylvánské podvozky, které se do ČKD dostaly v rámci válečné pomoci Sovětům. Foceno 3. května 2008 při rekonstrukci tratě 024 v Jablonném nad Orlicí.

Napsat komentář